Arrangementer

Her i de under liggende menuer,

finder du de arrangementer som smaabaadsfiskeri.dk - arrangere eller deltager i

Her kan nævnes divers mini småbådstræf som fra Løkken, Hou osv.

Foredrag.Ny måde på afholdelse af småbådstræf.


Vi har igen diskuteret udfordringerne med afholdelsen af Løkken, Strandby og Hou træffet.


Disse træf er meget afhængige af vejret, og de senere år har vi desværre måtte aflyse mange planlagte datoer pga. for meget blæst. Vi har derfor valgt fremover at have en ny tilgang til vores træf.
Herefter forgår den som beskrevet nedenfor.


Vi vil fremover ikke melde konkrete datoer ud, Vi vil derfor kun i ugen op til weekender hvor vi kan/vil ud og fiske, vurdere om vejret tillader at tage på havet, og derefter melde ud til jer på hjemmesiden, hvis der afholdes et mini træf, med eller uden præmier. Normalt bliver det onsdag-torsdag eller fredag (i ferier perioder kan det bare være dagen før)


Vi er klar over at dette kan gøre det svært for nogle at planlægge deltagelse, men problemet med den nuværende model er at vi lægger beslag på en lang række weekender uden nødvendigvis at vejret tillader at vi kommer af sted. Og der med en masse spildt brugt tid på planlægning osv.


Vi vil informere via hjemmesiden og linke til det på FB gruppen, men først opdatere hjemmesiden med information når vi har besluttet at der er fiskevejr og hvorfra vi tager ud osv.Vi erkender at dette kan medføre at nogle ikke vil kunne deltage, men vi har alligevel valgt at afprøve denne model med mindre præmier eller slet ingen.


Dog har flere allerede givet tilsagt om at vi kan bruge deres præmier vi fik til Hou træffet kan bruges på den nye model, så det bliver 0 – 3 præmier til et minitræf fremover efter hvor mange vi har til rådighed og  antal der deltager til fisketuren.


Så det er Fiskeriet, hyggen og samværet som der giver livskvalitet der igen kommer i højsædet  og ikke præmierne.


Så følg med her på siden for hele tiden at være opdateret.