Speedbåds kørekort

Speedbådskørekort?

Hvornår kræves der speedbådskørekort ?

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

NYT NYT fra søfartstyrelsen

Hvilken uddanlse skal jeg tage Læs mere her

Dette spørgsmål besvares i speedbådsbekendtgørelsen.

Bekentgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anførtlig med eller større end kvadratet på skroglængdeneller er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk. eller større end kvadratet på skroglængden plus

 

Speedbådskørekortet sikrer,

At føreren af båden skulle få et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning.

Prøven kan tage mange steder rundt omkring i landet - der findes både private udbydere, aftenskoler m.v.


Du får speedbådskørekortet ved at gennemføre en prøve.

Ved prøven skal du bl.a. vise kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr. Du skal kunne:

afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle, 

bakke mellem pæle eller bøjer, 

styre efter kompas og fjerntliggende punkter, 

accelerere og foretage korrekt hurtig-stop, 

manøvrere fartøjet i høj fart i frit farvand, 

omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen, 

regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning), 

indstille evt. trimror, så det passer til aktuel marchfart og bølgehøjde, 

tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladse 

samt foretage en mand-over-bord manøvre

Derudover skal du kunne redegøre for forskellige emner indenfor førstehjælp, søsikkerhed, maskineri m.v.

Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m

(KILDE: Søfartsstyrelsen hvor der er mere info her)

Det skal dog lige nævnes at der er STOR kvalitets forskel af kursuserne til Speedbådskørekortet, der afholdes rundt i landet hvert år, jeg har sågar hørt, at flere steder har sensoren ikke haft kursisterne med ude at sejle til prøven og andre steder har de har fået at vide af læren, at hvis de ikke lige kan teorien, så skal de bare holde sig godt gemt mellem de ande, de steder hvor eksamen bliver holdt gruppe eksamen,  det er bare slet ikke godt nok.

Så mange har det indtryk det bare er en penge maskine, men det var IKKE en opfordring til at undlade at tage Speedbådskørekortet.

Dog er der dog også mange steder man lære og bliver testet i det man skal.

Derimod vil jeg vil opfordre jer til at tage et Duelighedsbevis i stedet for, der lære man også flere ting,

Så Hvis du høre eller oplever lign. historier, så giv Sten Emborg fra søsportens sikkerhedsråd et tip om din oplevelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.


Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

Er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.

Er planende

Fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3 = har en motor over en vis størrelse

 

Ja, det er indviklet, men tjek tabelen. Den giver et godt overblik.

Klik på tabel så den bliver større

Dette spørgsmål besvares i speedbådsbekendtgørelsen.

i bilaget til bekendtgørelsenfremdrivningseffekten i kW som minimum

Klik på tabel for større tabel